skládka Chocovice
 
 

Ochrana osobních údajů

Informace o fyzických osobách jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nařízení GDPR).

Věcně se jedná o osobní údaje fyzických osob přivážejících odpady k odstranění či materiálovému využití, případně o fyzické osoby odebírající výrobky (kompost, recykláty, …) z těchto odpadů vyrobené.

Rozsah zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů je stanoven Zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Fyzická osoba má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Nejsou předávány žádné další osobě.

Přeje-li si fyzická osoba, aby údaje o ní byly z databází společnosti Skládka Chocovice s.r.o. vymazány, informuje o tom společnost zasláním písemné žádosti adresované na sídlo společnosti, či elektronicky na e-mailovou adresu s.chocovice@iex.cz. Údaje budou vymazány po 15. únoru následujícího kalendářního roku (po zpracování zákonem o odpadech stanovených výkazů a hlášení).