skládka Chocovice
 
 

Skládka Chocovice s.r.o.

O nás

Společnost „Skládka Chocovice s.r.o.“ byla založena v roce 1996. Od svého vzniku se zabývala nakládáním s odpady - skládkování odpadů bylo postupně doplněno o zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kompostováním, výkopové zeminy jsou upravovány do podoby vhodné pro provádění terénních úprav, stavební odpady zpracovávány do betonových, asfaltových a cihelných recyklátů. Areál provozovny se nachází severně od obce Jindřichov u Chebu. Součástí areálu je překládací stanice odpadů, ve které jsou odpady, které není možno v areálu zpracovat či využít, překládány do velkoobjemových kontejnerů a odváženy k odstranění oprávněné osobě mající k jejich převzetí platná oprávnění.